Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Rytmika i kształcenie słuchu w szkolnictwie muzycznym I stopnia

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ ZAPRASZA ABSOLWENTÓW UCZELNI MUZYCZNYCH NA II EDYCJĘ

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Rytmika i Kształcenie słuchu w szkolnictwie muzycznym I stopnia

 

Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie rytmiki i kształcenia słuchu, to propozycja skierowana głównie do czynnych nauczycieli szkół muzycznych I stopnia pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje metodyczne.

Wykłady prowadzić będą zaproszeni pedagodzy - profesjonaliści w dziedzinie rytmiki, gwarantujący wysoki poziom kształcenia w tej dyscyplinie. Zespołem rytmiczek, jak podczas poprzedniej edycji, pokieruje prof. Barbara Gruberne–Bernacka (AT Warszawa).

W planie zajęć przewidziane są również ćwiczenia indywidualne z improwizacji fortepianowej oraz zajęcia instrumentacji i aranżacji w grupach kilkuosobowych.

Wykłady kształcenia słuchu z metodyką prowadzić będzie m.in. dr Michał Moc z Akademii Muzycznej z Wrocławia. Ćwiczenia z tego przedmiotu odbywać się będą w mniejszych grupach, sprzyjających dogłębnemu poznaniu metodyki prowadzenia tych zajęć.

Weekendowe zjazdy w trybie zaocznym planowane są w następujących terminach:

 

Semestr I:

20–21 października 2018,

17-18 listopada 2018,

8–9 grudnia 2018,

12-13 stycznia 2019,

2–3 lutego 2019,

23-24 lutego 2019 r. - sesja egzaminacyjna:

 

Semestr II:             16-17 marca 2019,

6-7 kwietnia 2019,

27-28 kwietnia 2019,

11-12 maja 2019,

25–26 maja 2019,

15-16 czerwca 2019 - sesja egzaminacyjna

 

w godzinach:                   

 

w piątki – możliwe zajęcia indywidualne według potrzeb Słuchaczy

w soboty – zajęcia zbiorowe w godz.    08:30 - 13:00           14:00 – 18.30

w niedziele – zajęcia zbiorowe w godz. 08:30 - 12:30           13.00 – 15:30

Koszt jednego semestru: 2800 zł.

Kwalifikacje:        
Absolwent studiów podyplomowych zdobywa pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Rytmika i Kształcenie słuchu w szkolnictwie muzycznym I stopnia.

Warunki przyjęcia kandydata na studia podyplomowe:

 1. ukończenie studiów wyższych w uczelni artystycznej,
 2. udokumentowanie posiadanych uprawnień pedagogicznych

(np. suplement do dyplomu),

 1. zaliczenie egzaminu wstępnego,
 2. dopełnienie formalności rekrutacyjnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 2. kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorami zamieszczonymi na stronie internetowej Akademii Sztuki w Szczecinie),
  Pliki do pobrania
 3. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4. odpis dyplomu ukończenia uczelni artystycznej, włącznie z suplementem i zawartą informacją o zdobytych uprawnieniach pedagogicznych,
 5. 3 zdjęcia do dokumentów (wymiary 37x52 mm, podpisane na odwrocie),
 6. opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

 

Liczba miejsc ograniczona. Limit przyjęć wynosi 20 osób.

Studia uruchomione zostaną przy liczbie Słuchaczy minimum 17 osób.

 

Zapisy: e mail: sekretariat.wem@akademiasztuki.eu

   Szczegółowych informacji udziela Kierownik studiów podyplomowych
   dr hab. Barbara Halec: barbara.halec@akademiasztuki.eu

 

Termin składania dokumentów: od 20 sierpnia do 30 września 2018 r.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

sekretariat Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej,

70-404 Szczecin, al. Niepodległości 40, pokój nr 9.

 

Egzamin wstępny:

Egzamin wstępny odbędzie się w piątek 19 października 2018 w godzinach popołudniowych. Przeprowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydat wykonuje dwa utwory fortepianowe do wyboru oraz krótką formę improwizacji na zadany temat.

Uwaga: pierwsze zajęcia zaczynają się w dniach 20-21.10.2018

 

 

Uwaga: Czynni nauczyciele prowadzący zajęcia z rytmiki w szkolnictwie muzycznym będą zwolnieni z egzaminu wstępnego na podstawie zaświadczenia ze szkoły muzycznej, w której są zatrudnieni.Akademia Sztuki
×