Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Literatura muzyczna
i Zasady muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym

Dwusemestralne studia podyplomowe (skierowane do absolwentów studiów muzycznych) w zakresie kształcenia słuchu, audycji muzycznych, literatury muzycznej i zasad muzyki z elementami edycji nut to propozycja skierowana głównie do czynnych nauczycieli szkół muzycznych I stopnia, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje metodyczne.

 

Planowane są weekendowe zjazdy (dwa w miesiącu) w trybie zaocznym w godzinach:

w soboty – zajęcia zbiorowe w godz.  08:30 - 13:00                14:00 – 18.30

w niedziele – zajęcia zbiorowe w godz. 08:30 - 12:30               13.00 – 15:30

 

Warunki przyjęcia kandydata na studia podyplomowe:

  1. ukończenie studiów wyższych w uczelni artystycznej,
  2. udokumentowanie posiadanych uprawnień pedagogicznych

(np. suplement do dyplomu),

  1. dopełnienie formalności rekrutacyjnych.

 

Liczba miejsc ograniczona. Limit przyjęć wynosi 20 osób.

Studia uruchomione zostaną przy liczbie Słuchaczy minimum 15 osób.

 

Zapisy do 31 sierpnia 2019 r.:

e mail: sekretariat.wem@akademiasztuki.eu          

 

Kwalifikacje:

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz Literatura muzycznaZasady muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia.

Koszt jednego semestru: 2400 zł.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik studiów podyplomowych
dr Alicja Delecka-Bury: alicja.delecka-bury@akademiasztuki.eu

 

Akademia Sztuki
×