Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Rytmika i Kształcenie słuchu w szkolnictwie muzycznym I stopnia

Dwusemestralne studia podyplomowe (skierowane do absolwentów studiów muzycznych) w zakresie rytmiki i kształcenia słuchu, to propozycja skierowana głównie do czynnych nauczycieli szkół muzycznych I stopnia pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje metodyczne.

Planowane są weekendowe zjazdy (dwa w miesiącu) w trybie zaocznym w godzinach:

w soboty – zajęcia zbiorowe w godz.   08:30 - 13:00               14:00 – 18.30

w niedziele – zajęcia zbiorowe w godz. 08:30 - 12:30               13.00 – 15:30

 

Warunki przyjęcia kandydata na studia podyplomowe:

  1. ukończenie studiów wyższych w uczelni artystycznej,
  2. udokumentowanie posiadanych uprawnień pedagogicznych

(np. suplement do dyplomu),

  1. zaliczenie egzaminu wstępnego,
  2. dopełnienie formalności rekrutacyjnych.

 

Uwaga: Czynni nauczyciele prowadzący zajęcia z rytmiki w szkolnictwie muzycznym będą zwolnieni z egzaminu wstępnego na podstawie zaświadczenia ze szkoły muzycznej, w której są zatrudnieni.

 

Liczba miejsc ograniczona. Limit przyjęć wynosi 20 osób.

Studia uruchomione zostaną przy liczbie Słuchaczy minimum 18 osób.

 

Zapisy do 31 sierpnia 2019 r.:

e mail: sekretariat.wem@akademiasztuki.eu

  

Kwalifikacje:          
Absolwent studiów podyplomowych zdobywa pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Rytmika i Kształcenie słuchu w szkolnictwie muzycznym I stopnia.

Koszt jednego semestru: 2800 zł.

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Barbara Halec: barbara.halec@akademiasztuki.eu

Akademia Sztuki
×