Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

realizowane w przeszłości - Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym

Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na studia podyplomowe - "Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym".


219 godzin zajęć zostanie zrealizowanych podczas 13 comiesięcznych spotkań (sobota, niedziela). 
Koszt: 1 950 zł za semestr, możliwość rozłożenia na raty. 

Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinien złożyć w Dziale Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie:
- podanie o przyjęcia na studia (poniżej do pobrania)
- kwestionariusz osobowy (poniżej do pobrania)
- dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis),
- ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość potwierdzone przez Uczelnię,
- 3 szt. zdjęć (o wymiarach 37x52 mm na jasnym tle, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie),
- list motywacyjny

Dodatkowych informacji udziela: 
Sekretariat Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
ul. Grodzka 50, Szczecin 
p. Marta Oblęgor- Woźna tel.: 664 080 173,

e-mail: marta.oblegor@akademiasztuki.eu
Akademia Sztuki
×