Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Uchwała Rekrutacyjna 2020/21

Uchwała Senatu AS 143/2020 "w sprawie wprowadzenia zmiany w Załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały w sprawie warunków, trybu, sposobu i terminów przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 oraz warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

UWAGA! Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu może zawierać nieaktualne informacje odnośnie warunków przeprowadzenia niektórych egzaminów. Aktualnych informacji w tym zakresie należy szukać w uchwałach komisji rekrutacyjnych poszczególnych wydziałów.

UWAGA! uruchamiamy rekrutację na II stopień kierunek Wzornictwo! (aktualizacja 10.08.2020)

LIMITY

Akademia Sztuki
×