Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Uchwała Rekrutacyjna 2020/21

Uchwała Senatu AS 143/2020 "w sprawie wprowadzenia zmiany w Załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały w sprawie warunków, trybu, sposobu i terminów przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 oraz warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

Akademia Sztuki
×