Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Uchwała Rekrutacyjna 2020/21

Uchwała Senatu AS 95/2019 "Warunki, tryb, sposoby i terminy przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 oraz warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studi

Uchwała Senatu AS 95/2019 "Warunki, tryb, sposoby i terminy przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 oraz warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów.

Akademia Sztuki
×