Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
26.07.2018

Akademik - SZTUKAteria

  Podania o przyznanie miejsca w Akademiku w roku akademickim 2018/2019 można kierować do Prorektora ds. studenckich dr hab. Waldemara Wojciechowskiego, prof. nadzwyczajnego; wskazując odległość miejscowości zamieszkania od Szczecina (kryterium przyznania miejsca). Podania należy składać do dnia 31 siepnia br.: osobiście, na adres Akademii Sztuki w Szczecinie, Pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin bądź mailowo:  bos@akademiasztuki.eu
Rekrutacja
NEWS
Akademia Sztuki
×