Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

II stopień studiów o profilu ogólnoakademickim na kierunku WZORNICTWO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że elektroniczna rejestracja na studia drugiego stopnia dla kierunku WZORNICTWO odbywa się od 11 sierpnia 2020 r. do 08 września 2020 r.

Egzaminy wstępne odbędą się w terminie od 24 września do 25 września 2020 r.

Termin złożenia kompletu dokumentów na studia drugiego stopnia kierunek WZORNICTWO upływa z dniem 1 października 2020 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni).

rekrutacja@akademiasztuki.eu

Szczegóły tutaj!

Rekrutacja
NEWS
Akademia Sztuki
×