Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

II Stopień Wzornictwa - rekrutacja przedłużona do 15 września!

Rekrutacja elektroniczna na II stopień WZORNICTWA na Akademii Sztuki w Szczecinie została przedłużona i trwa do 15 września 2020!
Zapraszamy do rejestracji po adresem: https://akademiasztuki.eu/rekrutacja/system-elektronicznej-rekrutacji

Studia na kierunku Wzornictwo drugiego stopnia trwać będą cztery semestry. Zajęcia będą odbywać się w systemie konsultacyjnym, który daje studentkom i studentom możliwość wolnego wyboru wykładowców, prowadzących przedmioty praktyczne. Kształcenie metodą konsultacyjną polega na studiowaniu wybranych przez siebie zagadnień projektowych w kilku pracowniach jednocześnie, przy ścisłej współpracy prowadzących – zarówno projektantów, jak artystów i teoretyków. System ten doskonale sprawdza się na innych kierunkach studiów na Akademii Sztuki. Student będzie mieć możliwość wyboru indywidualnych ścieżek rozwoju i pod opieką wybranych koordynatorów (z dowolnych specjalności) będzie rozwijał swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji. Podstawę stanowić będą doświadczenia, skumulowane na trzech specjalnościach kierunku Wzornictwo: Komunikacja Wizualna i Gry Komputerowe, Projektowania Mody oraz Projektowanie Produktu.

Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Wzornictwo mają na celu wykształcenie twórczych projektantek i projektantów, świadomych wagi społecznej odpowiedzialności i kulturowych kontekstów twórczości w zakresie designu. Absolwentka i absolwent Wzornictwa będzie umiejętnie łączyć zagadnienia z obszaru projektowania z innymi dyscyplinami sztuki i nauki. Posiądzie rozległą wiedzą dotyczącą wzornictwa, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień projektowych. W sposób profesjonalny zaprezentuje swoją twórczość projektową przyszłym odbiorcom. Zdobędzie wszechstronne wykształcenie – w tym niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wybranej dyscypliny projektowej. Opanuje umiejętności świadomego wyboru celów, definiowania założeń funkcjonalnych oraz kształtowania adekwatnej do nich formy. Posiądzie umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy twórczej, co z kolei pozwoli na umiejscowienie własnych koncepcji projektowych w kontekście zachodzących zmian społecznych, politycznych, naukowych i etycznych, dotyczących tematyki szeroko rozumianego designu.

Szczegóły

Rekrutacja
NEWS
Akademia Sztuki
×