Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

WYNIKI

Zgodnie z przpisami RODO wyniki rekrutacji publikowane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Akademii Sztuki w Szczecinie  oraz kandydaci otrzymują je na adres mailowy podany podczas elektronicznej rekrutacji.
Akademia Sztuki
×