Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Wyniki rekrutacji (Malarstwo)

Wyniki egzaminu na kierunek Malarstwo, pierwszy stopień, który odbył się 9 lipca 2020 roku (1termin).

Wyniki egzaminu na kierunek Malarstwo, pierwszy stopień, który odbył się 9 września 2020 roku (2termin).

Lista kandydatów zakwalifikowanych, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego z I i II terminu (łącznie) ustalona według liczby uzyskanych.

 

 

 

Akademia Sztuki
×