Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Wyniki rekrutacji (Wzornictwo)

UWAGA!

Finalne listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego z I i II terminu ustalone według liczby uzyskanych punktów.

do 1 października 2020 roku czekamy na komplet dokumentów, który należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Po 1 października 2020 roku opublikowane zostaną listy kandydatów, którzy zostaną wpisani bądź nie wpisani na listę studentów.

Kandydaci, którzy otrzymają decyzję o nieprzyjęciu będą mogli złożyć wniosek o wpisanie na listę rezerwową (przyjęcie w ramach zwalnianych miejsc). Wniosek będzie można złożyć do 8 października 2020 roku – włącznie.

Akademia Sztuki
×