Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

List Otwarty Rektora Akademii Sztuki do społeczności akademickiej.

Akademia Sztuki w Szczecinie

Szanowni Państwo,
Droga Akademio!

Wieści z całej Europy i świata dotyczące rozprzestrzeniania się pandemii wirusa Covid-19 są coraz bardziej niepokojące. Niestety wirus jest trudnym przeciwnikiem i tylko od nas zależy ograniczenie jego rozprzestrzeniania. To niezwykle ciężki okres dla wszystkich, ale w takich trudnych czasach najbardziej budujące są zawsze tworzące się między ludźmi wspólnoty, wzajemna pomoc. To bardzo ważne.

Z troski o naszą wspólnotę Akademii Sztuki w Szczecinie, mając na uwadze tylko i wyłącznie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo studentów i pracowników, podjąłem w ostatnich dniach szereg decyzji, między innymi o zamknięciu uczelni a także odesłaniu pracowników do pracy zdalnej z domu. Nadchodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje pokazują, że były to wskazane i potrzebne działania. W chwili obecnej wszyscy pracownicy zwolnieni są z obowiązku świadczenia pracy na terenie Uczelni, chyba, że ich obecność niezbędna jest do podtrzymania ciągłości jej funkcjonowania.

Chcę Wam wszystkim bardzo podziękować. Podziękować za wyrozumiałość i zrozumienie dla działań kierownictwa uczelni w tym trudnym czasie. Nikt z nas wcześniej nie musiał zmierzyć się z taką sytuacją i nawet jeśli jakieś działania zostały podjęte za wcześnie lub za późno, to zostały podjęte jedynie w trosce o Was - o Nas.

Chcę podziękować studentom, którzy wrócili do domów, ale też po raz kolejny udowodnili, że są wspólnotą, oferując sobie nawzajem wszelkie formy pomocy. Bardzo mnie cieszy, że z tej niespodziewanej lekcji odpowiedzialności zdobywacie same dobre oceny. Dziękuję wszystkim pracownikom dydaktyczno-naukowym za zrozumienie, szybką reakcję na trudną sytuację i zdalne przeprowadzenie zajęć dla studentów w każdej możliwej formie. Dziękuję pracownikom administracji za gotowość pracy mimo poczucia zagrożenia, za wszelką pomoc w tym trudnym czasie i wielką zdolność adaptacji do zmieniającej się sytuacji. Dziękuję wreszcie pracownikom, którzy w tym ciężkim czasie, po cichu, walczyli dla nas – ekipie sprzątającej i ochronie, za pracę w tych trudnych warunkach i wszystkie działania zapobiegające ewentualnemu szerzeniu się epidemii w budynkach uczelni.

Sytuacja jest nadzwyczajna i teraz właśnie pokazujemy, że jesteśmy tak silni, jak nasze najsłabsze ogniwo. Zadbajmy o siebie nawzajem, pozostańmy ze sobą w kontakcie, oferujmy sobie pomoc w miarę naszych możliwości i dbając o bezpieczeństwo. Bądźmy dobrej myśli!

Chcę też Was wszystkich zawiadomić, że jeśli w tej trudnej i nietypowej sytuacji pojawiają się jakieś problemy czy sprawy, które ja mogę rozwiązać – proszę Was o informację. Jestem do Waszej dyspozycji.

 

Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

Strona główna
KOMUNIKATY
Akademia Sztuki
×