Akademia Sztuki

Sztuki Wizualne

Akademia Sztuki

Pracownia Fotografii i Strategii Artystycznych

W Pracowni Fotografii i Strategii Artystycznych uczymy przede wszystkim jak odnaleźć się w środowisku sztuki współczesnej oraz inspirujemy do indywidualnych działań. Użyte przez studentki/ów media mają drugorzędne znaczenie, dostosowujemy je do zamierzonego celu. Zakładając praktyczną nadrzędność strategii artystycznych nad  innymi elementami twórczości, na pierwszy plan wysuwamy proces twórczy, a nie końcowy produkt. Zajęcia obejmują szeroki wachlarz umiejętności potrzebnych w twórczości.

Naszym zadaniem jest pomoc studentkom/tom w rozwoju świadomości twórczej, myślenia krytycznego oraz – jeśli sobie tego zażyczą - doradztwo w realizacji ich prac. Chcemy, żeby studentki/ci w pracowni wypracowali własne strategie twórcze, koncentrowali się na realizacji własnego planu. Jeśli takiego jeszcze nie mają, pomożemy im w jego kształtowaniu.

W Pracowni Fotografii i Strategii Artystycznych wraz ze studentami analizujemy i realizujemy różne sposoby podejścia do fotografii i sztuki oraz proponujemy indywidualny rozwój strategii twórczych.

Media dostosowujemy do zamierzonego celu artystycznego, w związku z czym studenci mogą, ale nie muszą, realizować zadania w medium fotografii.

Naszym zadaniem jest pomoc studentom w realizowaniu ich prac, w rozwoju świadomości oraz myślenia kreatywnego. Chcemy, żeby studenci w pracowni koncentrowali się na kształceniu własnego planu artystycznego. Jeśli takiego jeszcze nie mają, pomożemy im w jego kształtowaniu.

Podstawy Fotografii i Strategii Artystycznych

Dla pierwszego roku studiów licencjackich proponujemy ćwiczenia wprowadzające w podstawy planowania projektów twórczych, obejmującą podstawy kompozycji i zasad panujących w obrębie dostępnych studentom mediów. Proponujemy jedno proste zadanie na cały rok. Prowadzimy prezentacje sztuki pomagające świadomie zmapować istotne wpływy wzajemne w świecie sztuki i fotografii.

 1. Cel kształcenia

Pracownia Fotografii i Strategii Artystycznych na kierunku Grafika specjalności Multimedia ma na celu przede wszystkim zapoznanie studenta z praktyką pracy twórczej oraz zdobycie przez studentów zdolności do samodzielnego prowadzenia projektów artystycznych zarówno w fazie koncepcyjnej jak i realizacyjnej. Inaczej mówiąc, uczymy sztuki. Ponadto studenci poznają zagadnienia związane z fotografią i video oraz techniki i technologie z nimi związane.

2. Treści kształcenia

Zadania dla  studentów traktujemy jako symulację pracy po studiach. Studenci zachęcani są do tworzenia prac w różnych mediach, które dobiera się w zależności od idei, zamierzonego przekazu.

Praktyce tworzenia towarzyszyć ma refleksja teoretyczna obejmująca myślenie koncepcyjne nad projektami, świadome konstruowanie prac, t.j. odpowiedni dobór środków wyrazu do założonej wymowy prac, przewidywanie ich możliwych odczytań przez publiczność, konteksty w jakich dzieła będą mogły zaistnieć w przyszłości, praktyczne aspekty komunikacji w twórczości itp. Inspirowane będą dyskusje nad statusem i funkcjonowaniem sztuki we współczesnym świecie oraz nad jej relacjami z rzeczywistością, ze światem sztuki i z publicznością.

Program pracowni kładzie nacisk na czysto praktyczny wymiar tworzenia dzieła i posługiwania się techniką. Praktyka techniczna obejmuje pracę z aparatem, kamerą i opracowanie materiału, pracę z tekstem, dźwiękiem i obrazem.

3. Metody i formy realizacji

Podstawowa forma realizacji programu kursu to ćwiczenia dowolne i tematyczne. Uzupełniane będą wykładami wprowadzającymi w opracowywany temat, projekcjami filmów i slajdów. Swoboda w realizowaniu zadań w połączeniu z problemowymi dyskusjami i prezentacją przykładów sztuki i fotografii i sztuki światowej budować mają doświadczenie studenta sprzyjając rozbudzaniu jego wyobraźni. Istotnymi elementem metodologii prowadzenia kursu jest z jednej strony łączenie elementów twórczych z tymi o charakterze technicznym, a z drugiej strony otwartość na rozmaite koncepcje twórcze i środki wyrazu proponowane przez studentów, ich samodzielna praca nad zadaniami kreatywnymi oraz podejmowanie przez studentów odpowiedzialności artystycznej za swoją pracę.

Rozwijaniu zdolności formułowania sądów krytycznych i świadomości twórczej studentów służą pisemne prezentacje własnych prac oraz dyskusje krytyczne prowadzone w grupie studentów pracowni. W teoretyczny wymiar tworzenia wprowadzą studentów zadane lektury.

 

Akademia Sztuki
×