Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

WYBORY

Wybory do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni na kadencję 2020-2024 zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym Harmonogramem Wyborów.

Akademia Sztuki
×