Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

WYBORY

WYNIKI WYBORÓW NA KADENCJĘ 2020-2024

Wybory do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni na kadencję 2020-2024 zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym Harmonogramem Wyborów.

20200608_HARMONOGRAM WYBORÓW_KOLEGIA

20200613_HARMONOGRAM WYBOROW

20200514_HARMONOGRAM WYBOROW

20200513_HARMONOGRAM WYBOROW

20200324_HARMONOGRAM WYBOROW

20200313_HARMONOGRAM WYBOROW

20200302_HARMONOGRAM WYBOROW

Ordynacja Wyborcza

20200514_zalacznik_U_10_Instrukcja_e_wyborow

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA REKTORA

KANDYDACI NA REKTORA AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE NA KADENCJĘ 2020-2024

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2024 – grudzień 2020:

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuk Muzycznych – dr hab. Barbara Halec, prof. AS

Skład Kolegium Elektorów Dyscypliny Sztuki Muzyczne:

  1. Patrycja Błoch
  2. Aleksandra Przybyła
  3. Aleksandra Andrukajtis

Skład Rady Wydziału Grafiki:

  1. Emilia Żmuda

Wyniki wyborów

Pliki do pobrania

Uchwały

Uchwały Kolegialnej Komisji Wyborczej Kolegium Sztuk Muzycznych

Uchwały Kolegialnej Komisji Wyborczej Kolegium Sztuk Wizualnych

Akademia Sztuki
×